Realizujemy nowoczesne idee na obszarze PR-u (Social Media / Content Marketing / Media Relations / PR 2.0 / kreacja).


Sposób w jaki zmieniamy świat polega na tworzeniu własnych mediów, czyli świadomym rozpowszechnianiu treści istotnych dla firmy / przedsiębiorstwa / organizacji.

Informacja nie jest już PR-owym komunikatem, ale świetną opowieścią (narracją) i nieustannym dialogiem z odbiorcą. Uważamy, że to przyszłość komunikacji.

Klucz do dobrych relacji wzajemnych to wartościowe treści - rzetelna, sprawdzona i konkretna wiedza dostarczana do odbiorcy wieloma kanałami.


W bezpośrednim kontakcie najłatwiej śledzić potrzeby klientów, działania konkurencji - i szybko na nie odpowiadać. Własne media to właściwe miejsce na przedstawienie konkretnego punktu widzenia, filozofii firmy. W ten sposób samodzielnie można przekonywać do swoich racji, przedstawić własny punkt widzenia.